Phương Thức Thanh Toán

1. Tại Showroom của Khoá Vân Tay Lê Khiêm (khoavantaytayninh.com)

Thanh toán tại cửa hàng của Khoá Vân Tay Lê Khiêm (khoavantaytayninh.com): Số 47 Hoàng Lê Kha, Phường 3, Thành phố Tây Ninh

2. Tại nhà/nơi nhận hàng

Thanh toán cho nhân viên giao hàng trực tiếp của Khoá Vân Tay Lê Khiêm (khoavantaytayninh.com) tại bất kỳ đâu bạn yêu cầu.

3. Thanh toán qua ngân hàng

Chuyển khoản qua ngân hàng